Obesenec 2.1

Obesenec 2.1

Download: Download Site 1
(512k): 03 m 09 s
(1Mb): 01 m 35 s
(2Mb): 48 s
(5Mb): 19 s
(10Mb): 10 s


Obesenec je klasick slovn hra pre dvoch hr?ov. Tto hra bola plne prv slovensk aplikcia v AppStore a stle sa aktualizuje.

Tto verzia obsahuje 15 470 slov.
Changes: Zlepen podpora pre VoiceOver.